sábado, 12 de junho de 2010

POEMA DA COLETANIA - CONTEMPORARY POETRY: EFIGENIA COUTINHO (BRAZIL)


oi, 18 martie 2010
CONTEMPORARY POETRY: EFIGENIA COUTINHO (BRAZIL)

TORMENTO

Antes de partir, te beso con Ternura.
En mis ojos prometo nueva Ventura:
Del sueño esplendoroso, Amor y Pasión pura,
siendo este afecto con infinita hermosura...

Bienvenido, con la primera luz del día,
nuevo Futuro, tonos acuarelas y melodía.
Al atardecer, proclamo Adiós al Día,
Ven noche de luna, por la plata te irradia.

Te soñé, con gracia, regocijo y candidez,
Canté cantinelas de singular blandura,
manifestando nobleza, en la mente pura...

El Sueño se desvanece, sufriendo rompimiento.
Oh! la inseguridad de este infernal sentimiento.
¡El día de decír Adiós , gran tormento!...

ZBUCIUM

Înainte de plecare, te sărut cu Tandreţe.
În ochii mei promit un nou Noroc:
Din somnul lucitor, Iubire şi Pasiune adevărată,
fiind acestă afecţiune de o frumuseţe infintă…

Bun venit, cu prima lucire a zilei,
nou Viitor, tonuri acuarelă şi melodie.
La asfinţit, îmi iau Rămas bun de la Zi,
Clar de lună, vino, fărîmiţează-te în argint.

Te-am visat, cu haz, veselie şi candoare,
Am cîntat cantilene de o blîndeţe rară,
arătînd nobleţe, în mintea pură…

Visul se risipeşte, suferind ruptură.
Oh! nesiguranţa acestui infernal sentiment.
Ziua Despărţirii, ce zbucium!...

STRUGGLE

Before my departure, I kiss you Tenderly.
In my eyes I promise a new Fortune:
From the glittering dream, Love and true Passion,
being this infinitely beautiful affection …

Welcome, with the first daylight,
new Future, water color tones, and melody.
At sunset, I say Goodbye to the Day,
Come, moonlit night, crumble into silver.


I dreamt of you, full of spirit, cheer and grace,
I sang songs of unique kindness,
showing nobility, in the pure mind…

The Dream vanishes, leaving rupture behind.
Oh! the insecurity of this infernal feeling.
The day we say Goodbye, what a struggle!...
_____________________________

Efigênia Coutinho:
SOBRE A POESIA
ON THE POETRY
DESPRE POEZIE

A poesia será sempre um meio de comunicação de sentimentos
na escrita. Eu tenho um ritmo pessoal, operando desvios de
ângulos, mas sem perder de vista a tradição, procurando atingir o
núcleo da idéia essencial, a imagem mais direta possível,
abolindo as passagens intermediárias. Certa da extraordinária
riqueza da metáfora - tratei de instala-lá nos meus poemas, com
toda a sua carga e força emocional!
_____________________________

Poetry will always be a way of expressing feelings in
writing. I have a personal rhythm, I operate deviations of
perspectives, but without leaving tradition apart. I try to reach
the nucleus of the essential idea, the most straightforward
image, avoiding the intermediary passages. Being certain about
the richness of the metaphor, I tried to use it in my poems, with
all its symbolism and emotional force!
_____________________________

Poezia va fi mereu un mijloc de comunicare a sentimentelor
în scris. Eu am un ritm personal, operez deviaţii de unghiuri,
dar fără a pierde din vedere tradiţia, încerc să ating nucleul
ideeii esenţiale, cea mai directă imagine cu putinţă, las
deoparte pasajele intermediare. Convinsă de extraordinara bogăţie
a metaforei – am încercat să o instalez în poeziile mele, cu
toată încărcătura sa şi cu forţa sa emoţională!

Traducător: Florentina Yvonne Penciu
Corector: Mircea Filimon
Publicat de Daniel Dragomirescu la 04:51
http://contemporaryhorizon.blogspot.com/

2 comentários:

Paulo disse...

Olá Efigénia Coutinho ^^

É lindo saber que a poesia é como linguagem universal dos sentimentos e nela ler a essência das coisas, a essência do poeta/poetisa.

I've been read some of your poetry posted in your blogs and i can only bow to your work and sensitive touch reflexed in beatiful words. Congratulations :)

beijinho doce ^_^

Desde Mis Silencios disse...

Entrar en este mundo tuyo tan enaltecido en la literatura hace elevar el alma a una dimención especial.
Desde Argentina me honra que Dios te haya puesto en mi camino
Con el alma
Maria Cristina Garay Andrade
Monte Grande - Buenos Aires